Všetky zaslané súbory sú určené len pre informačné a vzdelávacie účely, nemôže ani stránky alebo poskytovateľa hostingových služieb, ani akékoľvek iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré nemajú niesť prezývku Ktoré zodpovednosť za prizvaných materiálov. Ak si myslíte, že všetky súbory umiestnené z porušenia vašich práv, ihneď kontaktujte správcu siete za účelom odstránenia z trestného činu